Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

- V E L K O M M E N T I L E N T U R R U N D T I H A G A S T U A -

Miljøet på en gård er god terapi, og for mange vil det virke positivt på både helse og humør.

Hagastua Fritidsgård tilbyr varierte aktiviteter, og våre tilbud kan være et godt supplemet

til det offentlige tjenestetilbudet innenfor oppvekst-, helse- eller sosial sektor.


Vi var av de første gårdene i Hedmark som ble godkjent som Inn På Tunet-tilbyder i 2012, og har som mål å være i forkant av utviklingen. Vi ønsker å ha fokus på sikkerhet, trygghet og kvalitet, framfor kvantitet i våre tilbud. Her får brukerne en oversiktelig og trygg arena å boltre seg på, med stor voksentetthet, og en følelse av å tilhøre et storfamilie. Grenesetting, gjensidig respekt for andre og andres eiendom, tillitt, og ansvar for egne handlinger er viktige stikkord i vårt arbeid. Disse verdiene håper vi vil gi brukerne en god start på veien mot å bli empatiske, trygge og omsorgsfulle voksne.


Stall Hagastua tilbyr også oppstalling, ridekurs, rideleir, turridning og hest på fòr-ordning.

Klikk deg nedover menyen til venstre, se bilder fra gården og les mere om alle våre tilbud!

For mer informasjon, pristilbud, bestilling eller en hyggelig prat, ta kontakt!

Hagastua Fritidsgård / Grethe Hansen

Brynsvegen 357, 2344 Ilseng

e-post: [email protected] / 958 89 382

www.hagastua.no

Sist oppdatert: 1. juni 2020

Layout: Hagastua Form / Grethe Hansen