Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

- A R B E I D S T R E N I N G -

Ttilrettelagt dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser, eller andre utfordringer. Målet er å gi brukerne en mulighet til å delta i ulike gjøremål på gården, med meningsfylte aktiviteter hvor trygghet og rom for den gode samtalen står i sentrum. Vi ønsker å hjelpe den enkelte ut av isolasjon, bidra til å bygge opp selvtillit og få den enkelte til å se framover. Brukerne får delta i den daglige driften på gården; det å stelle og ri hest vil være i fokus, men de får også være med på fòring og stell av smådyra, og andre oppgaver knyttet til gårdsdriften. Det blir lagt vekt på varierte aktiviteter, humør og fellesskap.


Vi ønsker at brukerne etter endt dag kan sette seg ned og si:


I dag har noen brydd seg om meg

I dag har jeg betydd noe for noen

I dag har jeg gjort noe nyttig

I dag har jeg følt meg verdifull


I dag har jeg, om enn bare i et lite øyeblikk, kjent at det er godt å være meg...


Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for plass.