Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

- B O T R E N I N I N G -

Vi kan tilbyr botrening for ungdom / unge voksne som trenger litt ekstra oppfølging før de skal flytte helt for seg selv, om vi har kapasitet i forhold til andre tilbud på gården. Vi har to flotte loftsleiligheter over stallen, og brukerne får god sosial trening gjennom å delta i de ulike tilbudene ved gården. Samhandling med både mennesker og dyr utvikler selvtillitt, sosiale og praktiske ferdigheter - viktige egenskaper å ta med seg videre i livet. Ta kontakt med med din aktuelle saksbehandler i kommunen.