Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

- Hagastua Etter Skole Tid -

Vi henter barn til et tilrettelagt tilbud etter skoletid. Vi har mye fokus på hest, men bruker også årstidene, og har både styrte og frie aktiviteter; f.eks. med kjøkken-hage, såing og høsting, bærsanking, juleverksted, ski og skøyter, snørekjøring med hest, dyrestell, ridning og ulike aktiviteter med ATV. Barna får et lett måltid, vi er stort sett utendørs, og bruker den 25-manns store lavooen vår i skogen flittig. I tillegg har vi et aktivitetsrom med masse utstyr, og benytter ellers området rundt gården.