Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

"Inn På Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten og tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der".

- L I T T "T Ø R R E" F A K T A -

Hagastua var den tredje gården i Hedmark som ble godkjent som Inn på Tunet-gård i 2012, noe som innebærer at innsøkende innstans kan være trygge på at alle krav i forhold til våre ulike aktiviteter er kvalitets- og sikkerhetsklarert i Matmerk, og at alle vilkår for drift og dokumentasjon er oppfylt.


Vi jobber kontinuerlig med å tilfredstille både brukernes og innsøkende innstans sine krav, og har gjennomgått KSL-kurs, HMS-kurs og førstehjelpskurs for å kunne ivareta våre brukere på en best mulig måte. Kursene er noen av kravene man må oppfylle for å få kvalitets-stemplet

Inn På Tunet-tilbyder, og for å få bruke logoen i trykksaker, skilting på hjemmesiden m.m


Les mer om Inn På Tunet her: http://matmerk.no/inn-pa-tunet/