Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

 O M O S S -


Vi som bor i Hagastua og driver gården er Grethe Hansen (55) og datteren Thea (23). Eldste datter Marthe (29) var også en periode med og jobbet her, før hun flyttet for seg selv.


Vår drift er i hovedsak basert på ulike tilbud med islandshest, men vi har også vært avlastningshjem i 18 år, og foster-/familiehjem i 14 år. Fosterbarna / ungdommene bor i huset med oss på døgnbasis, eller på egen hybel over stallen. Annen hver helg har vi barn på avlastning / aktivitetshelger, og da benytter vi naboeiendommen Søberget, som vi kjøpte i 2015.


Grethe sa opp sin stilling som grafisk designer etter 15 år, har siden 2000 hatt gården som fulltidsjobb, og opparbeidet seg bred og lang erfaring og utdannelse innen det å bruke hest som terapi i fysisk og psykisk helsearbeid. Hun har 20 års erfaring i å arbeide med både barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, rus- og adferdsproblemer og tilknytningsproblematikk. Hun har videreutdannet seg ved Norsk Hestesenter på Starum (Handicaplederkurs trinn 1 og 2, Terapihestkurs trinn 1 og 2, Bruk av hest i psykisk helsearbeid og Rideinstruktørkurs RIK1), Høgskolen i Gjøvik (Hvordan bruke gården i opptrening og aktivitet) og Høgskolen i Ås (Dyreassistert Intervensjon).


Datteren Thea er vokst opp med dyr, og med oppvekst i en familie som har tatt imot andre barn og ungdommer med ulike diagnoser, har det gjort henne til ei reflektert og ansvarsfull jente med mye empati og omsorg for andre, uansett ståsted og handicap. Hun har gått Barn- og ungdomsarbeider, og jobber i Hagastua med egne ettermidddagstilbud / avlastningshelger, samtidig som hun er BPA (Brukerstyrt assistent) for to personer utenom.


Thea har konkurrert aktivt siden hun var 10 år, var på rekruttlandslaget med Kafteinn (som nå er pensjonert pga kneskade), og har de siste 3 årene gjort seg bemerket i Norgestoppen med Folda, bla. med flere sølv- og bronsemedaljer på NM i passdisipliner!


Vi har også en ansatt som har hovedansvar for gårdens skolefritidsordning, Karoline ( 23 år). Hun er også med som assistent på avlastnigshelger ved behov. Hun har fagbrev i Hest og hovslagerfaget, og er en kjemperessurs på gården med sin kunnskap.


Vi kan også i perioder leie inn annen hjelp når det er behov for større voksentetthet, og alle ansatte er kjent med og har gått gjennom vår godkjenningsprosedyre og har taushetsplikt.