Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

- V Å R E T I L B U D -

I tillegg til å være fosterhjem på heltid, har vi også andre tilbud på gården:


- Besøksgård for skoleklasser og barnehager

- Avlastningshjem i helger og ferier for barn og ungdom

- Fritidsordning etter skoletid

- Arbeidstrening for mennesker med ulike utfordringer i livet

- Botrening på egen hybel for unge voksne

- Oppstalling av islandshester

- Hest på fôr-ordning

- Turridning for enkeltpersoner eller grupper

- Ridekurs (etter etterspørsel)

- Rideleir for både barn med spesielle behov, og andre